SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 26.3 2019 klo.11 alk.

26.3.2019

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on
- valita kokouksen toimihenkilöt
- käsitellä hallituksen laatima vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta edellisen kalenterivuoden ajalta
- käsitellä yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien siitä antama lausunto
- vahvistaa tilinpäätös
- päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- valita yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, jossa yhdistys on jäsenenä
- päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista