EETU ry - EKL:n KATTOJÄRJESTÖN JULKAISUT

Kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin.

 EETUn jäseniä ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien keskusliitto EKL, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.

EETU ry toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi.

Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimus 

Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimus on Kantar TNS Oy:n Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimeksiannosta toteuttama haastattelu, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, suhtautumista eläkeläisjärjestöihin, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin. Vuonna 2019 Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa älylaitteiden käyttöä. Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimus julkaistaan kolmen vuoden välein. Ensimmäinen Huomisen kyselytutkimus julkaistiin vuonna 2007.