JULKAISUJA

Täältä löydät eri järjestöjen julkaisuja IKÄIHMISILLE, joiden tarkoitus on helpottaa elämää ja jakaa tietoa mihin olet oikeutettu.

Muista myös katsoa keskusjärjestömme EKL-Eläkkeensaajat ry sivustolta mitä sieltä löydät neuvoja ym. 

Uusi avustus asuinrakennusten energiaremontteihin

Vuoden 2020 alusta alkaen toteutettaviin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin voi hakea uutta energia-avustusta. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin eikä se ole tulosidonnaista. Avustuksen myöntää 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

, joka myös neuvoo avustusten hakemisessa.

Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja ikääntyville sopiviksi - haettavissa 2020 alusta
Valtioneuvosto on antanut tänään asetuksen, jolla otetaan käyttöön uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja ikääntyville sopiviksi seuduilla, joiden väestö vähenee. Avustus auttaa vuokrataloyhteisöjä korjaamaan valtion tuella rakennettuja asuntoja kysyntää vastaaviksi sekä parantaa ikääntyvien ja muiden esteettömyyttä tarvitsevien asumisoloja.
Avustusta voidaan myöntää vuosina 2020-2022 yhteensä 25 miljoonaa euroa, josta 5 miljoonaa vuonna 2020. Avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 10 000 euroa asuntoa kohden. Avustusta myönnetään kohteisiin, joilla arvioidaan olevan käyttöä pitkällä aikavälillä, ja jotka sijaitsevat kuntakeskuksissa lähellä palveluja.

VALTIONEUVOSTON TIEDOTUKSEEN 

ARAn TUKISIVUSTO mistä tukia haetaan.