Suvanto ry tekee arvokasta työtä Turvallisen vanhuuden puolesta (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden.

SUVANTO ry:hyn voit tutustua täällä

MIKSI tarvitaan tällaista?

 KOSKA on paljon vanhuksia, jotka tarvitsevat ulkopuolista puuttumista kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivaltatilanteissa. Heitä hoitaa kotonaan loppuun palaneet omaishoitajat, väkivaltaiset aviopuolisot, alkoholisoituneet lapset, ammattihoitajat, jotka eivät edes kuuluisi toimia kotihoidossa ym. ym. Lisäksi myös hoivakodeissa ja perhehoitoyksiköissä voi esiintyä väkivaltaa hoitajien, omaisten ym. puolelta. Unohtamatta että nykyisin myös muistisairaita käytetään sumeilematta hyväksi. 

NÄIHIN KAIKKIIN ON PUUTUTTAVA

 ja siihen auttaa Suvanto ry:n palveleva puhelin.

Auttava puhelin SUVANTO-LINJA
vastaa TI ja TO klo 13 – 15  numerossa 0800-06776 (maksuton).

Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina
klo 16-18 (sama nro).

Meidän tulee seurata ja ilmoittaa näistä kohteluista heti kun huomaamme niitä, eikä vaan mennä sen verhon taa, missä lukee;   EI KUULU MINULLE